Kuvataideterapia  -  Taideterapia

Muutospaineissa, särkyneenä, eksyksissä tai hämmentyneenä elämän yllättävien käänteiden edessä ei tarvitse jaksaa yksin. Terapeutin ja asiakkaan kohtaaminen on mahdollisuuksien tila, jossa avoin läsnäolo, kohtaaminen, sanat tai sanattomuus, luovan taiteen eri muodot ovat tukena myönteisessä muutoksessa ja uusien näkökulmien löytämisessä. Yhdessä etsimme voimavaroja, kosketusta siihen, mistä olet vieraantunut ja otamme talteen sitä, mikä on sinulle ominaista tullaksesi siksi, mitä olet.

Tervetuloa tutustumaan Taiteiden talon sivuille ja tarjoamiini palveluihin. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Yhteystiedot:
Pirkko Pulkkinen, psykoterapeutti, kuvataideterapeutti, FM
Tourukatu 25 B 46,
40100 Jyväskylä
p. 040 5106433
pirkko.pulkkinen(at)taiteidentalo.fi

* Kuvataideterapia, psykoterapia *
* Yksilöterapiat, ryhmät, työnohjaus, koulutus *
* Yksilöterapiat: aikuiset, nuoret, lapset *
* Kela-pätevyys/Valvira *

 


 

 
Mitä kuvataideterapia on?

Kuvataideterapia (käytetään yleisemmin lyhyempää muotoa taideterapia) on kuntoutuksen ja hoidon muoto, jossa erilaisten taidemateriaalien avulla tapahtuvalla ilmaisulla ja vuorovaikutuksella on keskeinen merkitys. 

Kuvataideterapiaa voidaan toteuttaa psykoterapeuttisia käytäntöjä noudattaen ja/tai ottaa mukaan tavoitteista riippuen neuropsykologisia tai vuorovaikutuksellisuutta korostavia menetelmiä.

Kuvataideterapiassa asiakkaalla on mahdollisuus kertoa ja muokata omaa elämäntarinaansa sekä löytää uusia, myönteisiä, vahvistavia näkökulmia.

Terapiassa autetaan asiakasta taidetyöskentelyn keinoin suuntaamaan huomiota sisäisiin kokemuksiin (tunteet, ajatukset, mielikuvat) sekä niiden merkityksiin omassa elämässä.

Kuvallinen ilmaisu ja vuorovaikutus toimii mielikuvien ja tunteiden herättäjänä ja jäsentäjänä.  Sen avulla voi tiedostaa ja työstää kokemuksiaan, toiveitaan, ristiriitojaan ja rikastuttaa sisäistä maailmaansa.

Miten taideterapiassa työskennellään?

Kuvataideterapia on tavoitteellista ja tavoitteet mietitään yhdessä asiakkaan kanssa.  Tavoitteita tarkennetaan prosessin edetessä.

Kuvataideterapiassa on mahdollisuus purkaa ja käsitellä sekä jäsentää tunteita, joita voi olla muuten vaikea ilmaista.

Taidetyöskentelyn virittämiseksi voidaan käyttää esimerkiksi liike- ja aistiharjoituksia, rentoutumista tai mielikuvatyöskentelyä.

Kun asiakkaat alkavat ilmaista tarinaansa kuvin ja sanoin terapeutin läsnäollessa, heillä on mahdollisuus tavoittaa korjaavia ja korvaavia kokemuksia.

Taidetyöskentelyssä ja valmiin teoksen äärellä syntyneitä kokemuksia pyritään mahdollisuuksien mukaan sanallistamaan ja pohtimaan niiden merkityksiä.

Työskentelyn edetessä asiakas voi oppia tunnistamaan tunteitaan, ajatuksiaan, tarpeitaan ja toimintatapojaan sekä tarpeen mukaan kyseenalaistaa  ja muuttaa niitä.

Kun asiakkaat työstävät  kokemuksiaan, he luovat yhteyksiä elämänsä eri osien välille. He alkavat luoda vaihtoehtoisia selityksiä kokemuksilleen, uudistavat näkemyksiä itsestään ja historiastaan. 

Kenelle kuvataideterapia sopii?

Kuvataideterapia soveltuu henkilöille, joiden elämää varjostaa masennus, ahdistus ja muut tunne-elämän ongelmat, vuorovaikutusongelmat, pitkäaikaissairaus, syömishäiriöt, pitkittynyt suru, traumaattiset kokemukset, työuupumus tai oppimiseen liittyvät ongelmat.

Se sopii myös henkilöille, jotka haluavat lisätä itsetuntemustaan tai edesauttaa esimerkiksi työssäjaksamistaan.

Kuvataideterapiaan tulevalta henkilöltä ei edellytetä taiteellista osaamista tai kokemusta taidemateriaaleista. 

Kuvataideterapian rahoitus

KELA korvaa kuvataideterapiaa kuntoutuspsykoterapiana.

Myös sairaanhoitopiirit, vakuutusyhtiöt, kunnat ja itsenäiset hoitolaitokset voivat osallistua terapian kustannuksiin.

Kuvataideterapiaan voi tulla aina myös omalla kustannuksellaan.

Kokemukseni kuvataideterapeuttina

Olen toiminut kuvataideterapeuttina vuodesta 1991 lähtien ja työskennellyt sekä lasten että aikuisten parissa.  Keskeisiä ongelmia ovat olleet mm. masennus, vuorovaikutusongelmat, tunne-elämän häiriöt, syömishäiriöt, paniikkioireilu.

KELAn hyväksymä pätevyyteni mahdollistaa asiakkaille KELAn tukea terapiakustannuksiin.

Terapian aloittaminen ja kesto

Kuvataideterapia aloitetaan yleensä tutustumiskäynnillä, jossa kartoitetaan yhteistyön mahdollisuuksia ja tavoitteita.

Terapiatapaamiset ovat useimmiten 1-2 kertaa viikossa, 60 min. kerrallaan.  Terapian kesto voi vaihdella useammasta vuodesta lyhytkestoisempaan. Joskus lyhytkin, muutaman kerran terapia voi riittää solmukohtien aukeamiseen tai voimavarojen lisääntymiseen.

Sivun alkuun

Takaisin pääsivulle 

pp 08 2014